VÅR HISTORIE

 

I 1936 etablerte Helge Reidar Olsen transportfirmaet Helge R. Olsen & Sønn AS.

I starten besto oppdragene i å transportere skrapjern fra brygga i Oslo til Spikerverket i Nydalen i tillegg til utkjøring av armeringsjern rundt i Norge syd for Trondheim. Det var 8 til 10 spesialbiler/trailere i drift, frem til nedleggelsen av Spikerverket i 1989.

Samtidig som transporten av skrapjern og armeringsjern pågikk, ble transporten av surstoff-flasker konstruert og utviklet av Helge R. Olsen. Dette førte til at man kunne transportere stående surstoff-flasker, og det ble benyttet fem spesialtrailere.   

Helge R. Olsens sønn, Erik Helge Olsen, jobbet i firmaet i skoleferier og annen fritid fram til han fikk fast ansettelse i 1961. Han startet da med transport mellom Norge og Tyskland, og tegnet kontrakt med Norsk Hydros fabrikk på Notodden. Mottakerne var i daværende Vest-Tyskland, en svært krevende oppgave på den tiden, men det å finne eksport av varer fra Tyskland med retur til Norge var enklere å opparbeide. Transporten med spesialvogner, tippvogner/hengere osv. utviklet seg til en viktig del av firmaet.

I 1965 begynte transporten av lastebilchassis for Norsk Scania. Transporten gikk mellom Veisporet / NSB i Oslo til Scanias transittlager på Brekke i Oslo. I 1969 bygde Helge Reidar Olsen den første chassisbilen/hengeren på eget verksted i Skiensgata i Oslo, og transport fra Scanias fabrikk i Södertälje var en realitet. Spedisjonsavdelingen i Oslo ble etablert, det var en selvfølge at vi skulle kunne tollekspedere det godset vi selv fraktet og all tollklarering ble ivaretatt av HRO. Det fraktes ca 7 000 nye lastebilchassis årlig fra fabrikkene til Scania, Man, Volvo og Renault hovedsakelig til kunder i Norge, Sverige og Finland. OTT er samlokalisert med vårt hovedkontor i Oslo.

1975 flyttet vi fra våre lokaler i Skiensgata og inn våre egne nybygde lokaler på Alnabru. Helge R. Olsen fikk se det nye bygget stå ferdig, og virket der ca. ett år før han døde kun 68 år gammel.

I tidsrommet 1975 – 1980 ble tankbiltransporten etablert. Først med løstanker, men etterhvert med tankbiler/hengere. Disse transport- og spedisjonsforetakene har dannet grunnlaget for videre utvikling i selskapet.

Erik Helge Olsens sønn, Helge Erik Olsen, begynte i bedriften i 1994. Han var først ansatt i transportavdelingen før han overtok som administrerende direktør i 2002. Samme år etablerte HRO seg på Hensmoen (Hønefoss), som etter kort tid utviklet seg til å bli en betydelig del av selskapet. På Hensmoen er i dag både vår transportavdeling og logistikkavdeling lokalisert, i tillegg til tollageret som driftes på oppdrag for Forsvarets Logistikkavdeling (FLO) på Eggemoen.

Erik Helge Olsen trakk seg gradvis tilbake etter å ha overlatt selskapet til Helge Erik Olsen, og er i dag gått av med pensjon, men er stadig innom kontoret i Oslo og holder kontakten med gamle og nye kolleger i selskapet.

 I 2011 ble det etablert egen spedisjonsavdeling i Halden, beliggende like ved Svinesund som i all hovedsak selger fortollingsoppdrag til eksterne kunder. I 2017 vil spedisjonsavdelingen flytte til nye lokaler i Svinesundsparken. 

Høsten 2012 ble bygget vårt på Alnabru solgt, og vi er i dag leietakere av kontorplasser i 3. etasje og her er vårt hovedkontor med administrerende direktør, sikkerhetsrådgiver, HR, regnskap og spedisjonsavdelingen i Oslo samt trafikkleder for tankbilavdelingen og OTT lokalisert.

I 2016 har firmaet eksistert i 80 år.