Organisasjonskart Helge R Olsen & Sønn AS

 

Administrerende direktør: Helge Olsen

 

Stab:

- HR: Hege Sorkness

- Salg- og markedsføring: Trond Pålerud

- Sikkerhetsrådgiver: Bjørn Berge

 

Våre avdelinger:

- Logistikk (Lager Hensmoen, Tollager B Eggemoen og Kvartermateriell): Jan Gabrielsen

- Spedisjon Halden: Frøydis Skaug

- Spedisjon Oslo: Karin Syversen

- Tankbilavdelingen: Ivar Lysjø

- Transportavdelingen: Anette Bekkestad