ØKONOMIAVDELINGEN  

Økonomiavdelingen fører regnskap for HRO, OTT, HRO Eiendom Hønefoss og HRO Transport AB og er lokalisert på vårt hovedkontor i Oslo.

 

Bedriftens hovedbankkonto:

Kontonummer:               1600.40.36208

IBAN:                                 NO13 1600 4036 208

BIC:                                    DNBANOKK

 

Bedriftens konto ved fortolling/moms:

Kontonummer:               1609.51.53988

IBAN:                                 NO10 1609 5153 988

BIC (SWIFT):                     DNBANOKK

 
Bedriftens Eurokonto:

Kontonummer:               8210.60.82177

IBAN:                                NO43 8210 6082 177

BIC (SWIFT):                    DNBANOKK

 

Factoring:

Vi har inngått factoringavtale med:

DNB Bank ASA
Postboks 6579 Etterstad
N-0607 Oslo

Innbetaling når fakturaer er i NOK

AccountNo.:       7032.05.16038

IBAN:                 NO26 7032 05 16038           

BIC (SWIFT):       DNBANOKK

 

Innbetaling når fakturaer er i SEK

AccountNo.:        5397-0612