HRO har lager på egen terminal med jernbanespor tilknyttet offentlig banenett på Hensmoen (Hønefoss). Vi kan tilby varmtlager, kaldtlager og uteområde tilpasset kundens eget behov. Vi tilbyr full lagerdrift, ren utleie eller kun bemanning.

Målsetningen til HRO er å kunne dekke de behov som kunden ønsker, og samarbeide for å kunne utvikle totalløsninger som begge parter er tjent med.

HRO drifter eget tollager B for forsvaret og utfører flyttejobber av kvartermateriell for forsvaret i hele Norge. 

Avdelingene i Avdeling Logistikk ledes av avdelingsleder Jan Gabrielsen.

 

KONTAKTPERSONER:

Lager Hensmoen                                 Kvartermateriell                                  Tollager B Eggemoen
Kari-Anne Simarud                              Jan Gabrielsen                                     Jan Gabrielsen
Mobil: +47 909 33 602                       Mobil:  +47 928 02 121                      Mobil: + 47 928 02 121  
Fax: +47 32 12 85 02 
kari-anne@hro.no                                jan@hro.no                                          jan@hro.no