Kontaktinformasjon stab:

 

Administrerende direktør: Helge Olsen tlf: 909 33 600, e-post: helge@hro.no

 

Driftsleder Hønefoss / Salgs- og markedsansvarlig: Trond Pålerud, tlf 928 02 105, e-post: trond@hro.no 

 

HR-sjef: Hege Sorkness, tlf 41 66 26 91, e-post: hege@hro.no

 

Sikkerhetsrådgiver: Bjørn Berge, tlf 908 93 823, e-post: safety@hro.no