Våre faste biler går i ruter hver dag Hønefoss - Stor Oslo med stykkgods og partivarer og rutene blir kjørt via Gardermoen og Drammen ved behov.

HRO har egne biler og faste underleverandører som utfører alle transportoppdrag som blir formidlet ved forespørsel. Med våre samlaster dekker vi hele landet og med våre samarbeidspartnerne dekker vi også utlandet.  Kunden har kun HRO som kontakt.

HRO har materiell og utstyr som dekker alle transportoppdrag innen:

    Stykk og partilaster
    Spesialtransporter med lengde, bredde og høyde som krever dispensasjoner, følgebil etc.
    Kranbiler med hengere 
    Betongelementer
    Vekselbeholdere og containere fra 10" til 40"

 

Transportavdelingen er fra oktober 2016 samlokalisert med HRO Logistikk i Verkstedveien 52, 3516 Hønefoss (Hensmoen) og vanlige åpningstider er mandag - fredag 8-16.

For bestilling eller forespørsel, ta kontakt på e-post: transport@hro.no, eller tlf: +47 40 55 20 10

 

KONTAKTPERSONER:

Anette Bekkestad          Thor-Martin Vatningen          Morten Kaalhus                Andreas Ekrem Fjellstad          Linda Arveseter
Avdelingsleder

Tlf: +47 47 02 55 54       Tlf: +47 92 80 21 06                Tlf: +47 90 93 36 17         Tlf: +47 909 33 628                   Tlf: +47 909 33 603

anette@hro.no               thor-martin@hro.no              morten@hro.no               andreas@hro.no                      linda@hro.no