HRO har 10 tankbiler som går i faste oppdrag med kjemikalier direkte fra fabrikk i Sverige til kunder i Norge, Sverige og Danmark. HRO har spesialisert  seg på transport i tank av fareklasse 8.

Med 30 års erfaring i transport av kjemikalier har vi opparbeidet oss stor kompetanse innen området. I samarbeid med vår egen spedisjonsavdeling kan vi ta oss av alle import / eksportfortollinger.

Tankavdelingen ledes av avdelingsleder Ivar Lysjø, og er lokalisert sammen med administrasjonen på kontoret i Oslo.

 

KONTAKTPERSONER

Ivar Lysjø                                  Siv-Janne Eriksen               Bjørn Berge                                  Helge Olsen
Avdelingsleder                        Transportkoordinator        Sikkerhetsrådgiver                       Adm. direktør                  

Mobil :  +47 909 33 641        Mobil: +47 40 55 43 01      Mobil: +47 908 93 823               Mobil: +47 909 33 600
ivar@hro.no                            siv-janne@hro.no               safety@hro.no                            
helge@hro.no